Świadectwa energetyczne budynków

Kiedy wymagane jest sporządzenie świadectwa energetycznego,  a kiedy nie?

Świadectwo energetyczne musi zostać sporządzone, gdy budynek lub część budynku (np. lokal mieszkalny lub użytkowy) będzie sprzedawany lub wynajmowany. Obowiązek ten został wyszczególniony w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków już w 2015 roku, a wcześniej taki zapis znajdował się w Prawie budowlanym. Świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest i nie będzie wymagane kiedy wykorzystujemy istniejący budynek (lub lokal) „na własny użytek” i nie zamierzamy go sprzedawać lub wynajmować.

Świadectwo energetyczne wymagane jest również w momencie przekazania do użytkowania budynku nowego.

Z obowiązku sporządzania świadectw zwolnieni są inwestorzy/właściciele budynków:

  • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2;
  • mieszkalnych, przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
  • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
  • używanych jako miejsce kultu i do działalności religijnej;
  • przemysłowych oraz gospodarczych niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego;
  • gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2·rok).

Biuro Archi Projekt wykonuje świadectwa energetyczne. W biurze są zatrudnieni projektanci posiadający uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej wpisani do wykazu osób uprawnionych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

se_page-0001

Bezpieczny kredyt 2 % od 1 lipca 2023 r.

Już od 1 lipca wchodzi w życie rządowy program pozwalający na korzystnych warunkach wybudować dom lub zakupić mieszkanie.

„Bezpieczny kredyt” z okresowo stałą stopą procentową będzie mogła zaciągnąć osoba do 45. roku życia; jeśli kredyt udzielany jest obojgu osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, warunek wieku będzie musiała spełnić przynajmniej jedna z nich. Kredyt może być udzielony na pierwsze mieszkanie – osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie będą mogły mieć w dniu udzielenia kredytu ani w przeszłości mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

Kwota „bezpiecznego kredytu” nie będzie mogła przekroczyć 500 tys. zł albo – jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko – 600 tys. zł. Wkład własny nie będzie mógł być wyższy niż 200 tys. zł. W przypadku braku wkładu własnego lub niepełnego wkładu będzie można skorzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dopłata do rat będzie przysługiwała przez 10 lat, a kredyt będzie spłacany w formule stałych rat kapitałowych (malejących rat kapitałowo-odsetkowych). W okresie stosowania dopłat oprocentowanie kredytu, według wyjaśnień na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, wyniesie dla kredytobiorcy 2 proc. powiększone o marżę, prowizję i inne opłaty bankowe (jeśli będą pobierane).

To dobry moment żeby rozpocząć wykonanie projektu na budowę własnego domu.

poniżej przykłady kredytów, źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/bezpieczny-kredyt

1 2 3 4 5

Czy warto czekać z decyzją o wzięciu kredytu hipotecznego?

Wysoki WIBOR® i zapowiadane dalsze zwyżki stóp procentowych budzą naturalne obawy przed zaciąganiem kredytów. Wiele osób boi się zbyt wysokich rat, które mogą okazać się zbyt trudne do udźwignięcia.
Paradoksalnie jednak kredyt hipoteczny w 2023 roku jak najbardziej warto zaciągnąć i to z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że ceny nieruchomości nieustannie rosną i długo się to nie zmieni. Deweloperzy nie obniżą ich, skoro na ich budowę musieli z powodu inflacji wydać więcej pieniędzy.
Drugim powodem, dlaczego warto teraz zaciągnąć kredyt hipoteczny, jest to, że banki obniżyły swoje marże. Obowiązują one przez cały okres kredytowania i dlatego, jeśli spełnią się prognozy kredytowe i oprocentowanie kredytów w końcu spadnie, koszt zobowiązania się znacząco obniży.
Jeśli więc mamy odpowiednie warunki do zaciągnięcia kredytu hipotecznego, lepiej nie zwlekać z decyzją. Tym bardziej że w 2023 roku kredytobiorcy mogą skorzystać z różnych rozwiązań ułatwiających spłatę zobowiązania.
źródło: totalmoney.pl
Aby rozpocząć inwestycję i myśleć nad jej finansowaniem niezbędne jest wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę. W celu omówienia przygotowania projektu zapraszamy na spotkanie do Archi Projekt Biuro Projektowe

BUDOWA ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO PRZY UL.KAROLINA W BOCHNI

Nasze biuro realizuje nadzór inwestorski nad budową Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, który będzie oddziałem bocheńskiego szpitala. 

Budynek pełnić będzie funkcje zakładu opieki zdrowotnej świadczącego usługi zdrowotne polegającej na zapewnieniu okresowej i intensywnej opieki pielęgniarskiej w zakresie:

umożliwiającym rekonwalescentom powrót do zdrowia i do samodzielnego funkcjonowania,

opieki osobom przewlekle chorym, które ze względu na stan zdrowia wymagają stacjonarnej pielęgnacji i opieki (ZOL będzie udzielać całodobowe świadczenia zdrowotne obejmujące swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji oraz zapewniać im kontynuację leczenia farmakologicznego, pobyt i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także prowadzić edukację zdrowych osób i członków ich rodzin). 

Ośrodek Opiekuńczo-Leczniczy będzie budynkiem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Poddasze posiada funkcję techniczno-magazynową.

W budynku będzie znajdować się zakład opiekuńczo leczniczy oraz hospicjum.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest Wodpol.

Nadzór inwestorski nad inwestycją prowadzą inspektorzy nadzoru reprezentujący firmę Archi Projekt Biuro Projektowe z Bochni.

https://youtu.be/IXaSxd6rOe8

created by dji camera

created by dji camera

created by dji camera

created by dji camera

created by dji camera
fot. R. Matrejek

Untitled

W Bożego Narodzenia Czas,
niech miłość będzie w nas,
niech pokój wokół panuje,
a dobro nad złem króluje!
Wesołych Świąt!

archi