PSZOK

Format Galeria

Koncepcja Punktu Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów, w skrócie PSZOK, to miejsce, w którym każdy mieszkaniec Gminy może oddać nieodpłatnie odpady problemowe, takie jak odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne (farby, lakiery, baterie, świetlówki itp.) gruz i opony, a także surowce wtórne (papier, szkło, tworzywa sztuczne, tetrapaki).