Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni o salę gimnastyczną wraz z zapleczem oraz infrastrukturą towarzyszącą – nadzór inwestorski

Firma Archi Projekt sprawowała nadzór inwestorski nad realizacją zadania p.n. Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni o salę gimnastyczną wraz z zapleczem oraz infrastrukturą towarzyszącą tj.: 1) instalacjami wewnątrz budynku: wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, 2) budową zewnętrznych odcinków instalacji wewnętrznych: kanalizacji sanitarnej,  kanalizacji deszczowej wraz z drenażem i zbiornikami retencyjnymi,  oświetlenia zewnętrznego, wewnętrznej linii zasilającej elektroenergetycznej, 3) przebudową zewnętrznych odcinków instalacji wewnętrznych: wodociągowej, elektroenergetycznej, 4) budową przyłączy: wodociągowego, kanalizacji deszczowej, 5) rozbudową sieci: wodociągowej wraz z dwoma hydrantami nadziemnymi DN 80, 6) przebudową sieci: gazowej, ciepłowniczej i teletechnicznej, 7) wraz z  budową  zjazdu  publicznego,  przebudową zjazdu publicznego,  układem komunikacji wewnętrznej i miejscami postojowymi, powierzchniami utwardzonymi, murem oporowym, schodami terenowymi,  8) wraz z rozbiórką dwóch budynków garażowych i budynku gospodarczego,
Parametry techniczne – budynek sali gimnastycznej: Powierzchnia zabudowy: 1601.00 m2, Powierzchnia użytkowa: 2220.08 m2, Długość: 45.06 m, Szerokość: 40.20 m, Wysokość: 11.00 m, Kubatura: 16 500 m3.

Obiekt podzielony jest na dwie części połączone korytarzem – salę gimnastyczną i zaplecze szatniowe wraz z kortami do squasha, siłownią i salą do aerobiku. Budynek w części z salą gimnastyczną będzie jednokondygnacyjny, natomiast w drugiej części trzykondygnacyjny (w tym poddasze techniczne). Główne wejście do budynku, a zarazem wyjście ewakuacyjne, zlokalizowano od strony północno – wschodniej. Od strony południowo-zachodniej zlokalizowano 2 wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia sali gimnastycznej. Komunikacja użytkowników będzie się odbywać poprzez klatkę schodową umieszczoną w zachodniej części budynku.

Niebawem obiekt zostanie przekazany do użytkowania.