Budowa trasy północno- zachodniej w Bochni – etap II:

Inwestycja obejmuje budowę nowej drogi oraz przebudowę istniejących dróg i skrzyżowań. Część istniejących dróg zostanie zmodyfikowana i dostosowana do istniejących potrzeb lub częściowo zlikwidowana. Przedmiotowa inwestycja drogowa poprawi komunikację wewnętrzną między północno- wschodnią, a południowo- zachodnią częścią miasta z jednoczesnym polepszeniem bezpieczeństwa i warunków ruchu w ścisłym centrum miasta Bochnia. Budowa nowego odcinka ulicy miejskiej stworzy alternatywę dla ruchu wewnętrznego w tej części miasta oraz ruchu tranzytowego samochodów osobowych odbywającego się na kierunku DW 965 – DK4. Projektowana ulica stanowić będzie ostatni fragment nowego połączenia drogowego, od ul. Poniatowskiego przez ul. Karosek, aż do skrzyżowania ul. Nowy Świat i Armii Krajowej oraz dalej do ul. Brodzińskiego. Inwestycja jest nadzorowana przez zespół inspektorski Archi Projekt Biuro Projektowe s.c.

20180913_081134 20180913_081137