BUDOWA ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO PRZY UL.KAROLINA W BOCHNI

Nasze biuro realizuje nadzór inwestorski nad budową Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, który będzie oddziałem bocheńskiego szpitala. 

Budynek pełnić będzie funkcje zakładu opieki zdrowotnej świadczącego usługi zdrowotne polegającej na zapewnieniu okresowej i intensywnej opieki pielęgniarskiej w zakresie:

umożliwiającym rekonwalescentom powrót do zdrowia i do samodzielnego funkcjonowania,

opieki osobom przewlekle chorym, które ze względu na stan zdrowia wymagają stacjonarnej pielęgnacji i opieki (ZOL będzie udzielać całodobowe świadczenia zdrowotne obejmujące swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji oraz zapewniać im kontynuację leczenia farmakologicznego, pobyt i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także prowadzić edukację zdrowych osób i członków ich rodzin). 

Ośrodek Opiekuńczo-Leczniczy będzie budynkiem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Poddasze posiada funkcję techniczno-magazynową.

W budynku będzie znajdować się zakład opiekuńczo leczniczy oraz hospicjum.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest Wodpol.

Nadzór inwestorski nad inwestycją prowadzą inspektorzy nadzoru reprezentujący firmę Archi Projekt Biuro Projektowe z Bochni.

https://youtu.be/IXaSxd6rOe8

created by dji camera

created by dji camera

created by dji camera

created by dji camera

created by dji camera
fot. R. Matrejek

No Comments

Post a Comment