RZECZOZNAWCA DS. SANIT-HIG.

W naszej pracowni możesz dokonać konsultacji i uzgodnienia projektów pod kątem spełnienia wymagań sanitarno – higienicznych. Rzeczoznawca uzgadnia dokumentację w imieniu Państwowego Inspektora Sanitarnego na mocy Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Współwłaściciel pracowni mgr inż. Marcin Głód posiada uprawnienia rzeczoznawcy ds. sanitarnohigienicznych nadane przez Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie budownictwa przemysłowego i ogólnego upr. Nr 7-BPiO/2011.
Zapraszamy do współpracy w zakresie uzgodnień projektów budowlanych i wykonawczych pod kątem spełnienia wymogów higieniczno – zdrowotnych na etapie dokumentacji projektowych. Oferujemy uzgodnienia w pełnym zakresie w branżach architektonicznej, technologicznej, oraz instalacyjnej a także kompleksowe doradztwo w zakresie uzgadnianych projektów.

Zakres uzgodnień dokumentacji projektowej:

Budownictwo ogólne obejmuje m.in.

– budownictwo mieszkaniowe jedno i wielorodzinne

– sklepy i galerie

– restauracje i inne obiekty żywieniowe

– zakłady fryzjerskie i kosmetyczne oraz siłownie, zakłady tatuaży i odnowy biologicznej

– magazyny i hurtownie

– składy budowlane

– obiekty użyteczności publicznej m.in.:

– biura

– urzędy

– przedszkola, punkty przedszkolne i kluby dziecięce

– szkoły

– domy pomocy społecznej

– obiekty kultu religijnego

– obiekty administracyjne, socjalne, kultury i sztuki, nauki, oświaty, szkolnictwa, sportu i wypoczynku, domy dziecka, hotele,

– oczyszczalnie ścieków, przepompownie, stacje uzdatniania wody

– instalacje wod-kan, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz grzewcze.

Budownictwo przemysłowe w zakres którego wchodzą:

– zakłady produkcyjne, przetwórcze

– zakłady górnicze

– hutnictwo

– energetyka

– przemysł materiałów budowlanych

– przemysł metalowy, elektromaszynowy

– przemysł chemiczny

– przemysł lekki

– przemysł drzewny i papierniczy

– przemysł elektroniczny i teletechniczny

– bazy i stacje paliw – magazynowo – przeładunkowe

– budynki produkcyjno – magazynowe

– budowle rolnicze – przemysł rolno – spożywczy

– instalacje wentylacji mechanicznej, wod-kan, c.o. w obiektach przemysłowych.

uprawnienia_rzeczoznawcy