Nadzory

  • nadzór budowlany i kierowanie budowami
  • inwentaryzacje budowlane
  • kosztorysy budowlane
  • pomoc przy uzupełnieniu dokumentacji
  • sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Zapewniamy nadzór oraz kierowanie budowami w specjalnościach: konstrukcyjno – budowalnej, instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz elektrycznych.

dscf6399-001dscf6400-001dscf6237-001dscf6236-001

dsc_0223-001 dsc_0227-001 dsc_0347-001 dsc_0718-001