PSZOK

Format Galeria

Koncepcja Punktu Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów, w skrócie PSZOK, to miejsce, w którym każdy mieszkaniec Gminy może oddać nieodpłatnie odpady problemowe, takie jak odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne (farby, lakiery, baterie, świetlówki itp.) gruz i opony, a także surowce wtórne (papier, szkło, tworzywa sztuczne, tetrapaki).

Parking w Bochni os. św. Jana

Gmina Miasta Bochnia przystępuje do realizacji zaprojektowanego przez zespół Archi Projekt Biuro Projektowe s.c. wielostanowiskowego parkingu na os. Jana wraz boiskiem rekreacyjnym.

Na terenie działek inwestycyjnych wykonane zostanie 106 miejsc postojowych dla pojazdów osobowych do parkowania prostopadłego o wymiarach 2,50×5,00 m. Zaprojektowany również został chodnik o szerokości 2,00 m, prowadzący od początku parkingu do projektowanego boiska sportowego, przy którym dodatkowo utworzone zostaną 4 miejsca na rowery o wymiarach 1,50×2,50 m. Całość zostanie zagospodarowana zielenią izolacyjną.  Ze względu na likwidację istniejącego boiska o nawierzchni gruntowej zaprojektowano w nowej lokalizacji boisko sportowe do koszykówki nawierzchni poliuretanowej. Wymiary projektowanego boiska będą równe 15,10×28,10 m oraz dodatkowo strefa wybiegu z każdej strony szerokości 2,00 m. Wymiary i oznakowanie odpowiada typowemu boisku do gry w koszykówkę typu Orlik 2012.


 

Nowa kolekcja projektów HomeKONCEPT

Nasza oferta wzbogaciła się o ciekawe projekty o nowoczesnej stylistyce firmy HomeKONCEPT.

Zapraszamy do obejrzenia projektów i omówienia możliwości ich adaptacji.

Po dodatkowe informacje nt. możliwości adaptacji oraz zakupu projektów zapraszamy bezpośrednio do naszego biura w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 11.

17 33 42b