Projekt budowy budynku hali magazynowej z zapleczem biurowo – socjalnym

Projekt budowy budynku hali magazynowej z zapleczem biurowo – socjalnym, z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, gazową, centralnego ogrzewania i instalacjami elektrycznymi oraz przyłączem kanalizacji sanitarnej do projektowanego, szczelnego zbiornika wybieralnego oraz zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do szczelnego zbiornika retencyjnego.

skura_wilk_1_mod

No Comments

Post a Comment